Vi är beroende av transporterna

Om inte transporterna fungerar så fungerar ingenting annat. Det spelar ingen roll om allt annat går på högtryck om transporterna står stilla. Det skrivs spaltmeter om utbildningar som leder till jobb men inom transportsektorn tung trafik så är det svårt…