Ekonomi

Har affiliatesidor på Internet en framtid?

Nyligen framkom det att webbplatser som länkat till en här icke namngiven webbplats inom poker/casino plötsligt fick länkar till den länkande sidan från vad som kan beskrivas som tvivelaktiga webbplatser. Från början såg det ut som vad som kallas för…

Ovanlig bolagsform

Av en ren tillfällighet såg vi något som väckte funderingar som sedan ledde till en helt ny insikt. Det var när vi skulle titta närmare på framgångsrika Viking Fonder Sverige vi såg att Alla Bolag klassade dem med bolagsformen Värdepappersfond.…

Snabblånebranschen under luppen

Såväl massmedia, myndigheter och företagarorganisationer har gått ganska hårt åt snabblånebranschen. Det beskrivs ofta som en mörk bransch där låntagarna ofta målas upp som offer snarare än kunder som själva tagit beslut om att ta hjälp med finansieringen till vad…