Svenska industrier

Välkommen till svenskaindustrier.se, en webbplats om vår stolta svenska industri. Svensk industri är idag vad vi kallar globaliserad. Det finns idag en rad faktorer som bidragit till den utveckling som i dagligt tal kallas för globalisering.

Dessa faktorer är bland annat:

  • Billigare transporter
  • Ny produktionsteknik
  • Bättre teknik för kommunikation
  • Omfattande avregleringar globalt

Avregleringarna, som tex EU bidragit till, har skapat nya möjligheter för nya länder att hävda sig mot de traditionella industriländerna.

De två näringarna bilindustrin och byggsektorn, som har stor del i att Sverige har den position som finns idag, kan ur flera synvinklar anses vara starkt försvagade. Detta har tvingat Sverige att anpassa sig till den nya konkurrensen. Kinas framgång, även många andra s.k nya industriländer, kan producera varor till avsevärt lägre kostnader. Ett sätt att konkurrera är att producera produkter med högre kunskapsinnehåll. Detta görs genom att satsa på utveckling och grundforskning, vilket gjort det möjligt för Sverige att behålla sin konkurrenskraft.

Speciallösningar och forskning blev nyckeln till framgång

Tidigare hade Sverige en hög volym avseende produktionen inom  ståltillverkning, vilket fick anpassas till satsningar på rostfritt stål och specialstål. En del av lösningen ligger alltså i nischade produkter.

Detta har bidragit till att heöt nya branscher vuxit fram, såsom läkemedelsindustrin och telekommunikation. Även andra industrier har påverkats till att satsa på speciallösningar. Inte minst gäller detta bilindustrin och försvarsindustrin.

Den språngmarschutveckling som ägt rum under de senaste åren i framförallt de större internationella företagen har tvingat fram också en utveckling bland småföretagen. Detta gäller inte minst underleverantörer som fått anpassa sin organisation och sitt arbetssätt.

Även kriser har tvingat fram utvecklingen. 1990 talets kris innebar att så mycket som 40% av industrins arbetsställen slogs ut. Om man även tar hänsyn till de företag som startades under krisen så minskade svensk industri med hela 25%.  Krisen innebar satsningar på effektivitet, vilket har en stor del i de framgångar som skördas än idag. Sveriges produktivitet var under en tid den snabbast växande i hela Europa. Idag sysselsätter Sveriges industri färre människor än för 10 år sedan men det tillverkas fler och mer varor.